Czy kredyt hipoteczny wciąż jest dobrą opcją? Analiza na rok 2023 i kolejnych lat – zmiana stawki bazowej WIBOR/WIRD. Perspektywy zmiany.

Gdy patrzymy w przyszłość do 2023 roku i dalej, jednym z kluczowych pytań dla potencjalnych posiadaczy kredytów hipotecznych jest to, czy kredyt hipoteczny jest nadal dobrym rozwiązaniem. Aby odpowiedzieć na to pytanie, ważne jest, aby zrozumieć czynniki wpływające na stopę bazową, obecne trendy na rynku hipotecznym oraz perspektywy zmian stopy bazowej WIBOR/WIRD.

Czym jest WIBOR i WIRD?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i WIRD (Warsaw Interbank Reference Rate) to dwie najważniejsze stopy procentowe w Polsce. Służą one do określania kosztów pożyczania pieniędzy od banków i innych instytucji finansowych, a także wpływają na oprocentowanie kredytów hipotecznych. Stopa bazowa WIBOR/WIRD jest określana przez kilka czynników, w tym inflację, politykę rządu i dostępność kredytów.

Zgodnie z notowaniami z kwietnia 2023 roku WIBOR wynosi obecnie 6,95%. Swój szczyt osiągnął w 2022 roku, od tego czasu systematycznie maleje. Na tej podstawie eksperci kredytowi szacują, że w kolejnych latach tendencja spadkowa zostanie utrzymana, chyba że WIBOR zostanie całkowicie zastąpiony innym, niższym wskaźnikiem o nazwie WIRON, o którym ostatnimi czasy zrobiło się głośno.

Czym różnią się od siebie te dwa wskaźniki?

Główną różnicą między WIRON a WIBOR jest oczywiście wysokość. Co więcej, WIRON obliczany jest na podstawie transakcji ON zawieranych przez firmy, dzięki czemu jest on w stanie odzwierciedlić warunki zawierania transakcji. WIBOR dotyczy 6-miesięcznego lub 3-miesięcznego okresu. Warto pamiętać, że zmiana wskaźnika jest długotrwałym procesem, który prawdopodobnie wejdzie w życie na przełomie 2024 i 2025 roku. Na podstawie dostępnych informacji można stwierdzić, że zmianie ulegnie sposób oprocentowania kredytów, dzięki czemu będą one bardziej dostępne dla ludzi.