Leasing finansowy, leasing operacyjny, pożyczka leasingowa, a kredyt samochodowy. Porównanie. Jakie są korzyści, dla kogo i kiedy należy wybrać dane finansowanie?

Leasing to długoterminowe finansowanie zakupu środków trwałych, takich jak samochody, maszyny czy nieruchomości. W odróżnieniu od kredytu bankowego, w przypadku leasingu przedmiot finansowania nie jest własnością klienta. Leasingodawca kupuje wybrany przez klienta obiekt, a następnie oddaje go w użytkowanie na czas trwania umowy.

Charakterystyka leasingu finansowego i operacyjnego

Leasing finansowy polega na przekazaniu środka trwałego przez leasingodawcę do użytkowania klientowi na określony czas, przy czym klient zobowiązuje się do spłacenia pełnej wartości przedmiotu plus marży. Na koniec umowy klient może przejąć środek trwały na własność po uiszczeniu ostatniej raty kapitałowej. Leasing finansowy jest rekomendowany przez ekspertów finansowych dla firm planujących dłuższy okres użytkowania środka trwałego.

Leasing operacyjny różni się od leasingu finansowego tym, że klient nie spłaca pełnej wartości przedmiotu leasingu. Na koniec umowy klient może zdecydować się na zakup przedmiotu za wartość ustaloną wcześniej, zwrócić go leasingodawcy lub przedłużyć umowę. Leasing operacyjny jest odpowiedni dla firm, które chcą korzystać z nowoczesnych rozwiązań technicznych i często zmieniają wyposażenie.

Na czym polega pożyczka leasingowa i kredyt samochodowy?

Pożyczka leasingowa to forma finansowania, która łączy cechy leasingu i kredytu. W przeciwieństwie do standardowego leasingu, w przypadku pożyczki leasingowej klient od razu staje się właścicielem środka trwałego, jednak zobowiązuje się do spłaty obiektu w określonym czasie. Kredyt samochodowy to forma finansowania zakupu pojazdu przez osoby prywatne oraz firmy. W przypadku kredytu samochodowego klient staje się właścicielem pojazdu od razu. Kredyt samochodowy może być atrakcyjny dla osób posiadających wystarczające zdolności kredytowe i chcących stać się właścicielami pojazdu na stałe.