Umorzenie kredytu w CHF. Jak rozliczyć się z bankiem? Jakie są korzyści złożenia pozwu przeciwko bankowi? Dlaczego nie warto zawierać ugód?

W ostatnich latach wiele osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach, zastanawia się, czy istnieje możliwość umorzenia takiego zobowiązania. Wprawdzie sądy coraz częściej orzekają na korzyść klientów banków, jednak nie zawsze oznacza to umorzenie całego długu. W większości przypadków sądy przychylają się do przewalutowania kredytu na walutę polską oraz obniżki marży.

Jak można rozliczyć się z bankiem?

W przypadku posiadania kredytu hipotecznego nominowanego we frankach szwajcarskich, istnieje kilka sposobów rozliczenia się z bankiem. Pierwszym z nich jest próba negocjacji nowych warunków kredytu bezpośrednio z instytucją finansową, co może prowadzić do przewalutowania zadłużenia na złote i zmniejszenia marży bankowej. Warto również sprawdzić, czy w umowie kredytowej nie zostały zawarte niedozwolone klauzule, które mogą skutkować unieważnieniem części lub całości umowy.

Czy warto złożyć pozew przeciwko bankowi?

Decyzja o złożeniu pozwu przeciwko bankowi powinna być poprzedzona gruntowną analizą umowy kredytowej oraz konsultacją z doświadczonym prawnikiem i doradcą kredytowym. Wsparcie sądowe może prowadzić do obniżki marży kredytowej, przewalutowania zobowiązania lub nawet uzyskania zwrotu części spłaconych rat.

Dlaczego nie warto zawierać ugód z bankiem?

Rozstrzyganie sporów sądowych dotyczących kredytów we frankach zazwyczaj kończy się korzystnie dla klientów banków. Dlatego też warto dążyć do orzeczenia sądowego, a nie zawierania ugody z instytucją finansową. Ugoda może wiązać się ze znacznymi ustępstwami ze strony kredytobiorcy, takimi jak rezygnacja z roszczeń odszkodowawczych czy zgoda na utrzymanie niekorzystnych warunków kredytu. Ponadto, zawarcie ugody stanowi formalną akceptację przez klienta wszystkich postanowień umowy, co może skutkować utratą możliwości dochodzenia swoich praw w przyszłości.