Rozwód — jak odłączyć współkredytobiorcę i przenieść własność?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu wraz ze współkredytobiorcą najczęściej wynika z konieczności sprostania wymogom banków dotyczącym zdolności kredytowej. Współkredytobiorca może być małżonkiem, członkiem rodziny lub bliskim znajomym. Przyłączenie się do umowy kredytowej zwiększa szanse na uzyskanie kredytu, gdyż bank bierze pod uwagę łączne dochody obu stron. W praktyce oznacza to, że obie osoby stają się dłużnikami i ponoszą taką samą odpowiedzialność za spłatę.

Odłączenie współkredytobiorcy — czy jest to możliwe i jak przebiega ten proces

W sytuacji, gdy między stronami umowy kredytowej dochodzi do zmiany sytuacji życiowej, np. rozwodu, naturalnym jest odłączenie jednego z dłużników. Proces ten nie jest jednak prosty i wiąże się z koniecznością spełnienia kilku warunków, dlatego warto skonsultować się z ekspertem kredytowym, który krok po kroku wyjaśni cały proces i wesprze w jego pomyślnym przebiegu.

 Kluczowe znaczenie ma uzyskanie zgody banku na dokonanie zmian w umowie. Dodatkowo, osoba pozostająca jedynym kredytobiorcą musi wykazać zdolność kredytową pozwalającą na samodzielne spłacanie zadłużenia. W przypadku, gdy bank wyrazi zgodę na odłączenie współkredytobiorcy, konieczne jest podpisanie aneksu do umowy kredytowej, który formalnie uwzględnia te zmiany.

Przeniesienie własności — jak przekształcić wspólne prawo własności

W momencie, gdy współkredytobiorca zostanie odłączony od umowy kredytowej, istotnym etapem staje się uregulowanie kwestii własności nieruchomości. Jeśli pierwotnie prawa do nieruchomości przysługiwały obu stronom, należy dokonać przeniesienia własności na rzecz jednej osoby. Następnie należy zawrzeć umowę darowizny, sprzedaży czy ustanowienia prawa do działki, która musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Aby finalizować cały proces, konieczne jest zgłoszenie zmian w Księdze Wieczystej oraz ewentualne uregulowanie podatków dochodowych. Przeniesienie własności może wiązać się również z dodatkowymi kosztami notarialnymi i opłatami sądowymi. Warto więc skonsultować się z ekspertem finansowym, aby uzyskać odpowiednie porady i upewnić się, że cały proces zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z minimalnymi kosztami dla obu stron.